ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.06.201136/14/1/11Миколаївське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000176325Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні140785004078500100
Протягом звiтного перiоду акцiї Товариства на внутрішніх та зовнішніх органiзацiйно оформлених ринках не торгувалися, в лiстингу не заявленi. Додаткових емісій протягом звітного періоду Товариство не здійснювало.