ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мезник Олександр Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 201860, 19.12.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1959
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова правлiння ЗАТ "Добробут"
6.1.8. Опис Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Швед Володимир Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 201247, 30.08.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1961
6.1.5. Освіта** Вища, Миколаївський сiльськогосподарський унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Добробут" , начальник мехзагону
6.1.8. Опис Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Немченко Свiтлана Михайлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 636607, 05.12.1998, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1972
6.1.5. Освіта** Середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Добробут", завiдуюча вiвцефермою
6.1.8. Опис Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Немченко Лариса Вiкторiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 947630, 23.12.1981, Братським РВ УВМС України в Миколаївськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1981
6.1.5. Освіта** Вища, Миколаївська фiлiя Європейського унiверситету
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Завiдуюча бiблiотекою Миролюбiвської сiльради
6.1.8. Опис Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


6.1.1. Посада Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Луганська Ганна Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 080853, 02.04.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1969
6.1.5. Освіта** Середньо-спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Добробут", Облiковець тр. бригади
6.1.8. Опис Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мартин Алла Вiкторiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 008095, 03.07.1995, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1964
6.1.5. Освіта** Середньо-спецiальна, Миколаївський кооперативний технiкум
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Добробут", бухгалтер
6.1.8. Опис Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДиректорМезник Олександр МиколайовичЕО, 201860, 19.12.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.29.01.2001308661475.68012753086614000
Голова Наглядової радиШвед Володимир Iвановичд/н, д/н, д/нд/н000000
Член Наглядової радиНемченко Свiтлана Михайлiвнад/н, д/н, д/нд/н000000
Член Наглядової радиНемченко Лариса Вiкторiвнад/н, д/н, д/нд/н000000
РевiзорЛуганська Ганна Василiвнад/н, д/н, д/нд/н000000
Головний бухгалтерМартин Алла Вiкторiвнад/н, д/н, д/нд/н000000
Усього 3086614 75.6801275 3086614 0 0 0