ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Добробут"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Добробут"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 55444
3.1.5. Область, район Миколаївська область, Братський
3.1.6. Населений пункт с. Миролюбiвка
3.1.7. Вулиця, будинок Молодiжна, 1

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААА №307439
3.2.2. Дата державної реєстрації 17.11.1999
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Братська районна державна адмiнiстрацiя Миколаївської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 4078500
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 4078500

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Братське вiддiлення ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ
3.3.2. МФО банку 380805
3.3.3. Поточний рахунок 26004339582
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку д/н
3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
01.11.0 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ, ТЕХНIЧНИХ ТА РЕШТИ КУЛЬТУР, НЕ ВIДНЕСЕНИХ ДО IНШИХ КЛАСIВ РОСЛИННИЦТВА
01.23.0 РОЗВЕДЕННЯ СВИНЕЙ
01.41.0 НАДАННЯ ПОСЛУГ У РОСЛИННИЦТВI

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента

Управлiння товариством здiйснюють: - вищий орган товариства - загальнi збори акцiонерiв товариства; - наглядова рада, директор та ревiзор.