ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО `АГРО-ЮГ` 32543641 Миколаївська область, Братський, 55444, с. Миролюбiвка, Молодiжна, 1 04.03.2008 891 843 21.8669364 891 843 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Мезник Олександр Миколайович ЕО № 201860, виданий Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл. 19.12.1996 29.01.2001 3 086 614 75.68012749785 3 086 614 0 0 0
Усього  3 978 457 97.5470639 3 978 457 0 0 0