ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Директор Мезник Олександр Миколайович ЕО № 201860, виданий Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл. 19.12.1996 29.01.2001 3 086 614 75.68012749785 % 3 086 614 0 0 0
Голова Наглядової ради Швед Володимир Iванович № , виданий 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член Наглядової ради Немченко Свiтлана Михайлiвна № , виданий 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член Наглядової ради Немченко Лариса Вiкторiвна № , виданий 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Ревiзор Луганська Ганна Василiвна № , виданий 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Головний бухгалтер Мартин Алла Вiкторiвна № , виданий 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Усього   3 086 614 75.68012749785 % 3 086 614 0 0 0
Опис