ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про засновників

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО `АГРО-ЮГ`  32543641  Миколаївська область Братський, 55444, с. Миролюбiвка,вул. Молодiжна, 1   21.870000000000%
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
УКРАIНСЬКИЙ ФОНД СОЦIАЛЬНИХ ГАРАНТIЙ ВIЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦIВ ТА ВЕТЕРАНIВ ЗБРОЙНИХ СИЛ  14360334  м. Київ дIн, 03039, м. Київ,пр-т 40-рiччя Жовтня, 50   1.000000000000%
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Станом на кiнець звiтного перiоду акцiонерами Товариства є 36 фiзичних осiб дIн  дIн, виданий дIн 77.130000000000 %
Усього 77.130000000000 %