ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
01.06.2011 36I14I1I11 Миколаївське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000069512 іменні прості Бездокументарна Іменні 1.000 4078500 4078500.000 100.0000000
Опис Акцiї Товариства на органiзацiйно-оформленому ринку цiнних паперiв не торгувалися, до лiстингу та бiржових спискiв не включенi.