ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Особлива інформація на 25.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.04.2017Припинено повноваженняГолова наглядовоi радиШвед Володимир IвановичЕО, 201247, 30.08.1996, Братським РВ УМВС Украiни в Миколаївськiй обл.0
Зміст інформації:
Повноваження Голова наглядовоi ради Швед Володимир Iванович (паспорт: серiя ЕО номер 201247 виданий Братським РВ УМВС Украiни в Миколаївськiй обл. 30.08.1996) припинено 25.04.2017 р.(дата вчинення дiї 25.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2017р., в зв'язку з закiнченням термiну повноважень.
25.04.2017Припинено повноваженняЧлен наглядовоi радиНемченко Лариса ВiкторiвнаЕО, 947630, 08.12.2001, Братським РВ УМВС Украiни в Миколаївськiй обл.0
Зміст інформації:
Повноваження Член наглядовоi ради Немченко Лариса Вiкторiвна (паспорт: серiя ЕО номер 947630 виданий Братським РВ УМВС Украiни в Миколаївськiй обл. 08.12.2001) припинено 25.04.2017 р.(дата вчинення дiї 25.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2017р., в зв'язку з закiнченням термiну повноважень.
25.04.2017Припинено повноваженняЧлен наглядовоi радиНемченко Свiтлана МихайлiвнаЕО, 638607, 15.12.1998, Братським РВ УМВС Украiни в Миколаївськiй обл.0
Зміст інформації:
Повноваження Член наглядовоi ради Немченко Свiтлана Михайлiвна (паспорт: серiя ЕО номер 638607 виданий Братським РВ УМВС Украiни в Миколаївськiй обл. 15.12.1998) припинено 25.04.2017 р.(дата вчинення дiї 25.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2017р., в зв'язку з закiнченням термiну повноважень.
25.04.2017ОбраноГолова наглядовоi радиМартин Алла ВiкторiвнаЕО, 201068, 30.07.1996, Братським РВ УМВС Украiни в Миколаiвськiй областi0
Зміст інформації:
Голова наглядовоi ради Мартин Алла Вiкторiвна (паспорт: серiя ЕО номер 201068 виданий Братським РВ УМВС Украiни в Миколаiвськiй областi 30.07.1996) обрано 25.04.2017 р.(дата вчинення дiї 25.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Головний бухгалтер ПП "Агро-Юг"; Головний бухгалтер ПрАТ "Добробут". Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2017р., Наглядовою радою вiд 25.04.2017р.. Посадова особа є представником акцiонера: ПП "Агро-Юг", Код ЄДРПОУ: 32543641, який володiє 21,87% статутного капiталу емiтента на загальну суму 891 843,00 грн.
25.04.2017ОбраноЧлен наглядовоi радиНемченко Лариса ВiкторiвнаЕО, 947630, 08.12.2001, Братським РВ УМВС Украiни в Миколаївськiй обл.0
Зміст інформації:
Член наглядовоi ради Немченко Лариса Вiкторiвна (паспорт: серiя ЕО номер 947630 виданий Братським РВ УМВС Украiни в Миколаївськiй обл. 08.12.2001) обрано 25.04.2017 р.(дата вчинення дiї 25.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Головний економiст ПрАТ "Добробут".. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2017р.. Посадова особа є представником акцiонера Мезника Олександра Миколайовича, який володiє 75,68% статутного капiталу емiтента, на загальну суму 3 086 614,00 грн.
25.04.2017ОбраноЧлен наглядовоi радиТищенко Олексiй ОлексiйовичЕР, 303254, 24.01.2008, Братським РВ УМВС Украiни в Миколаївськiй обл.0
Зміст інформації:
Член наглядовоi ради Тищенко Олексiй Олексiйович (паспорт: серiя ЕР номер 303254 виданий Братським РВ УМВС Украiни в Миколаївськiй обл. 24.01.2008) обрано 25.04.2017 р.(дата вчинення дiї 25.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Головний агроном ПрАТ "Добробут". Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2017р. Посадова особа є представником акцiонера: ПП "Агро-Юг", Код ЄДРПОУ: 32543641, який володiє 21,87% статутного капiталу емiтента на загальну суму 891 843,00 грн.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.