ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Особлива інформація на 25.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

125.04.201725.04.2017фізична особад/н75.6875.918
Зміст інформації:
Дата зміни 25.04.2017 р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером 25.04.2017 р. Частка акціонера "Фізична особа" у загальній кількості акцій змінилася з 75.680% до 75.918%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 77,360% до 77,604%.