ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 
Дата розміщення: 21.04.2016

Особлива інформація на 19.04.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.04.2016Припинено повноваженняДиректорМезник Олександр МиколайовичЕО, 201860, 19.12.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй областi75.68012
Зміст інформації:
Повноваження Директор Мезник Олександр Миколайович (паспорт: серiя ЕО номер 201860 виданий Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй областi 19.12.1996) припинено 19.04.2016 р.(дата вчинення дiї 19.04.2016) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 75.68012% на суму 3086614.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 19.04.2016р..
19.04.2016Припинено повноваженняРевiзорЛуганська Ганна ВасилiвнаЕО, 080853, 02.04.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.0
Зміст інформації:
Повноваження Ревiзор Луганська Ганна Василiвна (паспорт: серiя ЕО номер 080853 виданий Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл. 02.04.1996) припинено 19.04.2016 р.(дата вчинення дiї 19.04.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 19.04.2016р..
19.04.2016ОбраноДиректорМезник Олександр МиколайовичЕО, 201860, 19.12.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.75.68012
Зміст інформації:
Директор Мезник Олександр Миколайович (паспорт: серiя ЕО номер 201860 виданий Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл. 19.12.1996) обрано 19.04.2016 р.(дата вчинення дiї 19.04.2016) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 75.68012% на суму 3086614.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Директор ПрАТ "Добробут". Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 19.04.2016р..
19.04.2016ОбраноРевiзорЛуганська Ганна ВасилiвнаЕО, 080853, 02.04.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.0
Зміст інформації:
Ревiзор Луганська Ганна Василiвна (паспорт: серiя ЕО номер 080853 виданий Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл. 02.04.1996) обрано 19.04.2016 р.(дата вчинення дiї 19.04.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Облiковець трудової бригади ПрАТ "Добробут". Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 19.04.2016р..

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.