ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 
Дата розміщення: 24.03.2014

Особлива інформація на 21.03.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняГолова Наглядової радиШвед Володимир IвановичЕО, 201247, 30.08.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Швед Володимир Iванович (паспорт: серiя ЕО номер 201247 виданий Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл. 30.08.1996) припиненi повноваження 21.03.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 21.03.2014р.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиНемченко Свiтлана МихайлiвнаЕО, 636607, 05.12.1998, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Немченко Свiтлана Михайлiвна (паспорт: серiя ЕО номер 636607 виданий Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл. 05.12.1998) припиненi повноваження 21.03.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 21.03.2014р.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиНемченко Лариса ВiкторiвнаЕО, 947630, 23.12.1981, Братським РВ УВМС України в Миколаївськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Немченко Лариса Вiкторiвна (паспорт: серiя ЕО номер 947630 виданий Братським РВ УВМС України в Миколаївськiй обл. 23.12.1981) припиненi повноваження 21.03.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 21.03.2014р.
д/нОбраноГолова Наглядової радиШвед Володимир IвановичЕО, 201247, 30.08.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Швед Володимир Iванович (паспорт: серiя ЕО номер 201247 виданий Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл. 30.08.1996) обрана на посаду 21.03.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: голова Миролюбiвської сiльської ради. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Добробут"
д/нПризначеноЧлен Наглядової радиНемченко Свiтлана МихайлiвнаЕО, 636607, 05.12.1998, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Немченко Свiтлана Михайлiвна (паспорт: серiя ЕО номер 636607 виданий Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл. 05.12.1998) призначена 21.03.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: ПрАТ "Добробут", завiдуюча вiвцефермою. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 21.03.2014р.
д/нПризначеноЧлен Наглядової радиНемченко Лариса ВiкторiвнаЕО, 947630, 23.12.1981, Братським РВ УВМС України в Миколаївськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Немченко Лариса Вiкторiвна (паспорт: серiя ЕО номер 947630 виданий Братським РВ УВМС України в Миколаївськiй обл. 23.12.1981) призначена 21.03.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: Завiдуюча бiблiотекою Миролюбiвської сiльради; бухгалтер ПрАТ "Добробут" Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 21.03.2014р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.